Skip to main content

Nytt datasett - FKB Grønnstruktur

Datasettet er ikke ferdig spesifisert, og endringer kan forekomme når endelig spesifikasjon foreligger. Denne endringen vil skje uten den vanlige 3 måneders varslingen. FKB-Grønnstruktur er et nasjonalt datasett over grønne arealer i bebygde områder, inkludert hytteområder. Vi har lagt til datasettet i karttjenestene FKB og Arealressurser.