Skip to main content

Data fra utdanning.no (HK-dir)

Tidligere har tjenesten GeomapUtdanning hatt data om universitet og høgskoler fra IPER Bedriftsregister (enhetsregisteret). Nå har vi lagt til data om høyere utdanning fra utdanning.no fra Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir). De gamle datasettene basert på bedriftsregisteret ligger fortsatt i tjenesten, men vil på sikt bli fjernet. Les mer om GeomapUtdanning her.