Skip to main content

Vi har lansert en ny temakart-tjeneste med demografidata. GeomapDemografiAdmin har data på grunnkrets-, kommune- og fylkesnivå. Og dataene er splittet opp i ulike kartlag for antall, prosent og indeks. Les mer om tjenesten her.

Tidligere har tjenesten GeomapUtdanning hatt data om universitet og høgskoler fra IPER Bedriftsregister (enhetsregisteret). Nå har vi lagt til data om høyere utdanning fra utdanning.no fra Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir). De gamle datasettene basert på bedriftsregisteret ligger fortsatt i tjenesten, men vil på sikt bli fjernet. Les mer om GeomapUtdanning her.

Tidligere har vi hatt én stor karttjeneste med alt av DOK-data (Det offentlige kartgrunnlaget). Når har vi lagd én tjeneste pr. DOK-tema, noe vi mener gjør det mer oversiktlig og enklere å bruke. Les mer om de ulike tjenestene under "Temakart".