Skip to main content

Vi har rullet ut 3 nye bakgrunnskart-tjenester i UTM sone 35, med dekning i Finnmark. Dette er tjenestene Basis, Bilder og Gråtone, og finnes på formatet raster-tiles.

Les mer om bakgrunnskartene her.

Vi har utvidet uttrekkstjenesten for DOK-data (Det Offentlig Kartgrunnlaget), slik at man nå kan velge Esri filgeodatabase, SOSI eller DXF som leveranseformat. Les mer om tjenesten her.

Kartverket har i flere år planlagt å erstatte produktene Elveg og Vbase med ett nytt produkt, Elveg 2.0. Det har vært flere utsettelser, men nå har leveransene av de gamle datasettene fra Kartverket stoppet opp. Som erstatning for Elveg har vi begynt å produsere veinett og nettverksdata basert på data fra NVDB, og har ukentlig oppdatering mot tidligere hver måned. Du finner de nye nedlastbare dataene under kategorien "Vegnett".