Skip to main content

Sjøkart - nytt vector tiles-bakgrunnskart

Vi har lansert et nytt sjøkart på formatet vector tiles. Tidligere har vi hatt en cachet versjon av Norges offisielle sjøkart (papirkart). Den nye tjenesten er basert på dybdedata fra Statens Kartverk og navigasjonsinstallasjoner fra Kystverket. Les mer om sjøkartene her.