Skip to main content

Adresse- og stedsnavnsøk

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten er ment for raske søk av typen "auto-fullfør" (autocomplete). I tillegg til å ha et enkelt REST-API, har den et API likt standard ArcGIS-geokodingtjenester. Det gjør det mulig å bruke tjenesten direkte i ArcGIS-applikasjoner og løsninger.

Søketjenesten har data om adresser, eiendommer, stedsnavn, poststed, postenheter, holdeplasser og bygninger. Det vanligste er å bruke tjenesten med ett søkefelt ("query"-parameteren), men det er også mulig å avgrense søk med mer detaljerte spørringer og filter. F.eks. hvis man ønsker å tillate søk på kun adresser innenfor én kommune.

Koordinatene på treffene er i kartprojeksjon UTM 33 ETRS 89.

Kilde / opphavsrett

Kartverket, Posten, Entur - Geodata AS.

Oppdateringsfrekvens

Søkeindeksen oppdateres hvert døgn, men de underliggende dataene/kildene har ulik oppdateringsfrekvens.

NavnAjourdato
Laster...

Prøv tjenesten

Under kan du skrive inn en tekst du ønsker å søke etter, se oppbygning av kallet (url) og se resultatet. Les mer om formatet på resultatet her. For å prøve ut filtrering skriver du dette inn som 'parametere', f.eks. 'filter_kilde=stedsnavn&filter_kommunenr=0301'. Les mer om parametere til tjenesten her.

Søkestreng
Parametere
URL
Resultat (JSON)

Adresser til tjenesten

Type endepunktURL
REST-APIhttps://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/ProxyServices/search/adresse
ArcGIS geokodinghttps://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/ProxyServices/Adresse/GeocodeServer

Parametere til tjenesten

Beskrivelsen under gjelder REST-API'et til tjenesten. Dokumentasjon av API'et til ArcGIS geokoding-tjenesten finner du her.

Følgende parametere må alltid med i kallet:

NavnForklaring
queryTeksten det skal søkes etter
maxsizeAntall treff, maksimalt 1000. Hvis ikke angitt blir 10 brukt.
tokenGeodata Online-sikkerhetstoken. Se mer her.

Søket vil bruke adresse, stedsnavn og poststed som kilder dersom filter_kilde ikke er satt.

Filtrere på felter (eksakt treff)

Det er mulig å avgrense søket med å filtrere på felter med en eksakt verdi. Man kan f.eks. legge på "&filter_kilde=stedsnavn&filter_kommunenr=0301" for å kun søke etter stedsnavn innenfor Oslo kommune.

 • filter_postnr
 • filter_gatenavn
 • filter_husnr
 • filter_husbokstav
 • filter_gardsnr
 • filter_bruksnr
 • filter_stedsnavn
 • filter_kilde (adresse, stedsnavn, poststed, eiendom, holdeplass, postenhet, bygg)
 • filter_kommunenr
 • filter_kommunenavn
 • filter_stopptype (for holdeplass)
 • filter_enhetstype (for postenhet)

Spørre mot felter (starter med)

Det er mulig å avgrense søket ved å spørre på felter som starter med en gitt verdi. Man kan f.eks. legge på "&query_kommunenavn=Berg" for å kun få treff innenfor kommuner som begynner på "Berg".

 • query_postnr
 • query_gatenavn
 • query_husnr
 • query_husbokstav
 • query_gardsnr
 • query_bruksnr
 • query_stedsnavn
 • query_kommunenr
 • query_kommunenavn
 • query_stopptype (for holdeplass)
 • query_enhetstype (for postenhet)

Eksempler på kall

Et minimums-kall, og dermed mot kildene adresse, stedsnavn og poststed:

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/ProxyServices/search/adresse?query=Trond&token=ditt_sikkerhetstoken

Søk etter "Bryggen", men kun treff fra kilden "adresse" i Bergen kommune:

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/ProxyServices/search/adresse?query=Bryggen&filter_kilde=adresse&filter_kommunenr=4601&token=ditt_sikkerhetstoken

Søk etter "Storgata", men kun treff fra kilden "holdeplass" og holdeplasser av typen "buss":

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/ProxyServices/search/adresse?query=Storgata&filter_kilde=holdeplass&filter_stopptype=buss&token=ditt_sikkerhetstoken

Søk etter bygg med bygningsnummer 167661092, men kun treff fra kilden "bygg":

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/ProxyServices/search/adresse?filter_kilde=bygg&query=167661092&token=ditt_sikkerhetstoken

Resultat fra tjenesten

Responsen er på denne formen:

{
totalhits: 5150,
hits: [...]
}

Alle treffene (hits) har disse feltene felles:

{
kilde: "Adresse",
score: 57.93,
x: 260000,
y: 6650000
}

Adresse har i tillegg disse feltene:

{
adresseid: 285772629,
bruksnr: 619,
festenr: 0,
gardsnr: 208,
gatenavn: "Storgata",
husbokstav: "",
husnr: 1,
husnrbokstav: "1",
kommunenavn: "Oslo",
kommunenr: "0301",
matrikkelenhetid: 284790566,
matrikkelnummer: "208/619",
postnr: "0155",
poststed: "Oslo",
seksjonsnr: 0
}

Eiendom har i tillegg disse feltene:

{
bruksnr: 12,
festenr: 0,
gardsnr: 81,
kommunenavn: "Alstahaug",
kommunenr: "1820",
matrikkelenhetid: 90243385,
matrikkelnummer: "81/12",
seksjonsnr: 0
}

Stedsnavn har i tillegg disse feltene:

{
kommunenavn: "Kongsvinger",
kommunenr: "3401",
stedsnavn: "Storgattmyra",
stedsnavnstype: "myr"
}

Poststed har i tillegg disse feltene:

{
kommunenr: "0301",
postnr: "0861",
poststed: "OSLO"
}

Holdeplass har i tillegg disse feltene:

{
datakilde: "Entur",
holdeplassnavn: "Storgata",
kommunenavn: "Drammen",
kommunenr: "3005",
kortnavn: "",
sone: "701",
stopptype: "Buss"
}

Postenhet har i tillegg disse feltene:

{
besoksadresse: "STORGATA 48",
enhetsfulltnavn: "Bodø Sentrum Post i Butikk, Coop Prix Storgata",
enhetsnavn: "Bodø Sentrum Post i Butikk",
enhetsnr: "127534",
enhetstype: 4,
enhetstype_navn: "Post i Butikk",
kommunenavn: "BODØ",
postnr: "8006",
poststed: "BODØ"
}

Bygg har i tillegg disse feltene:

{
byggid: 213526761,
bygningsnummer: 167661092,
bygningstype: "111 - Enebolig",
bygningsstatus: "TB - Tatt i bruk"
}

Geokoding-tjeneste med tilleggsparametere

Ved bruk av ArcGIS geokoding-tjenesten er det mulig å avgrense søket, på lik linje med filtreringen beskrevet over.

Når man legger til tjenesten i ArcGIS Online eller andre ArcGIS-løsninger, må man utvide url'en på denne formen:

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/ProxyServices/Adresse__<tilleggsparameter>-<tilleggsparameterverdi>-<tilleggsparameter>-<tilleggsparameterverdi>/GeocodeServer

For eksempel kan man, hvis man ønsker å søke etter stedsnavn i Oslo kommune, bruke følgende url:

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/ProxyServices/Adresse__filter_kommunenr-0301-filter_kilde-stedsnavn/GeocodeServer