Skip to main content

Geodata Online

Norges største og mest komplette geografiske datavarehus

Bakgrunnskart

Bakgrunnskart

Raske og oppdaterte bakgrunnskart basert på de mest detaljerte dataene og bildene fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner. Finnes i ulike farger og koordinatsystemer.

Temakart

Temakart

Demografidata, bedrifter, mobilitetsdata, butikker, risikodata og en lang rekke andre nyttige temadata. Kvalitetssikret og oppdatert, og lett tilgjengelig for analyser og beslutningsgrunnlag.

3D- og terrengdata

3D- og terrengdata

3D-modeller av terreng og bygninger gir deg nye måter å visualisere og analysere data på. Nå kan du få hele Norge i 3D, vi byr på Norges beste og mest komplette løsninger for 3D-modeller og data.

Søk- og analysetjenester

Søk- og analysetjenester

Alt av tjenester vi tilbyr har data, men også enklere analysefunksjonalitet. I tillegg til dette har vi ulike søketjenester, ruteberegning, DOK-egnethetsanalyse og en tjeneste for konvertering av data mellom ulike formater.

Uttrekk av data

Uttrekk av data

Trenger du oppdaterte data for et egendefinert område? Vi har uttrekkstjenester for detaljerte kartdata, 3D-data, eiendomsinformasjon, NVDB-data med mer.

Nedlastbare data

Nedlastbare data

Av og til trenger man landsdekkende data for å gjøre egne analyser eller sette opp egne tjenester. Stort sett alt vi har av innhold i Geodata Online er tilgjengelig som nedlastbare data.